Management School

Prezentare program

Deseori promovați manageri pe baza aptitudinilor de specialist, oamenii nu dobândesc și competențele necesare exercitării noului rol: se presupune tacit că vor învăța și se vor descurca “din mers”.

Experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor în lucrul cu managerii ne-a confirmat faptul că un program coerent, susținut, urmărit periodic, produce efecte semnificativ mai bune decât sesiuni izolate de training.

Efectele sunt mai vizibile atunci când toate nivelurile manageriale sunt implicate în program.

Menirea acestui ansamblu de programe este de a:

 • echipa managerii cu un set complet de cunoștinte, tehnici și instrumente indispensabile unui manager și lider eficient
 • dezvolta competențe esențiale managementului și leadershipului de calitate.

Cui se adresează programul?

Tuturor celor care exercită o funcție managerială.

Beneficii pentru participanți

Programul este gândit modular, special pentru nevoile de dezvoltare ale managerilor. Modulele ce alcătuiesc programul ajută participanții să:

 • înțeleagă care este rolul unui manager
 • dobândească mentalitatea necesară abordării cu succes a rolului managerial
 • relaționeze corect și productiv cu oamenii
 • creeze un climat emoțional sănătos, bazat pe colaborare, respect și încredere
 • stabilească obiective motivante, înțelese și agreate de echipă
 • înțeleagă schimbarea, să o comunice eficient și să știe cum să o conducă
 • prioritizeze și să planifice activități
 • gestioneze deciziile proprii și pe ale oamenilor lor și să delege eficient responsabilități.

Module de instruire

Evaluare 360° inițială pentru managerii implicați în program.

I. Mentalitatea și rolul managerului

 1. Rolul managerului
 2. Persoana & personalitatea managerului
 3. Stiluri de leadership

II. Instrumente de relaționare

 1. Instrumente de people management (ascultare, mecanismul comunicării, tranzacții interumane, feedback, racordare emoțională, asertivitate)
 2. Climatul de lucru
 3. Cultura organizațională – rolul esențial al managerilor

 III. Instrumente de management

 1. Diagnoza și managementul echipei 
 2. Știința și arta delegării 
 3. Managementul și leadershipul schimbării
 4. Prioritizarea activității
 5. Planificarea etapelor și a acțiunilor
 6. Organizarea informației
 7. Coachingul – instrument esențial managerului de azi 
 8. Abilități de prezentare managerială
 9. Creativitate și inovație în business

Evaluare finală 360°, sugestii de implementare.

Dezvoltă-ți abilitățile necesare pentru a fi un manager de succes!
Solicită o ofertă