Employee School

Prezentare program

Deseori angajați sau promovați în organizații, oamenii nu dobândesc și competențele necesare exercitării noului rol: se presupune tacit că vor învăța și se vor descurca “din mers”.

Pe lângă competențele specifice fiecărei profesii în parte, oamenii nu pot performa în lipsa aptitudinilor esențiale pentru rolul de angajat, fie manager sau nu: acesta presupune responsabilitate, proactivitate, comunicare și relaționare, tact și empatie, asertivitate, acordul cu sinele, inteligență emoțională, abilități digitale, planificare și organizare, creativitate & inovație, navigarea prin schimbare și gestionarea crizelor, public speaking, prioritizare și reziliență….

 Experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor în lucrul cu numeroase organizații ne-a confirmat faptul că un program

 • coerent,
 • sistematic,
 • urmărit periodic,

produce efecte semnificativ mai bune decât sesiuni izolate de training. Acestea sunt mai vizibile atunci când mai multe niveluri ale piramidei organizaționale sunt implicate în program.

Menirea acestui ansamblu de programe este de a:

 • echipa oamenii cu un set complet de paradigme, cunoștinte, tehnici și instrumente indispensabile unui angajat / manager eficient,
 • dezvolta competențe esențiale vieții în organizații.

Cui se adresează programul?

Tuturor celor care fac parte din organizații de orice fel, din orice domeniu de activitate.

Beneficii pentru participanți

Programul este gândit modular, special pentru nevoile de dezvoltare ale angajaților. Modulele ce alcătuiesc programul ajută participanții să:

 • înțeleagă care este rolul unui angajat
 • dobândească mentalitatea necesară abordării cu succes a rolului avut
 • relaționeze corect și productiv cu oamenii
 • contribuie personal la un climat emoțional sănătos, bazat pe colaborare, respect și încredere
 • stabilească obiective motivante la nivel individual
 • înțeleagă schimbarea, să o accepte și să reacționeze productiv
 • prioritizeze și să planifice activități și să se organizeze
 • gestioneze deciziile proprii și să primească bine responsabilitățile ce-i sunt delegate.
 • Să își însușească o cultură digitală
 • Să găsească resurse interne emoționale, auto-motivația și reziliența necesare în lumea în care trăim.

Module de instruire

Evaluare 360° inițială pentru cei implicați în program.

I. Mentalitatea și rolul angajatului

 1. Rolul angajatului
 2. Persoana & personalitatea angajatului
 3. Arta „Followership-ului”: adaptarea la Stilurile de leadership
 4. Responsabilitate personală
 5. „Diamantul sinelui”® (self – awareness) & auto-control
 6. Optimism, energie & auto-motivație
 7. Virtuți și valori personale
 8. Ingredientele succesului personal®: aderența la sine®
 9. Căi de evoluție personală: O.R.C.A.®

II. Instrumente de relaționare

 1. Instrumente de comunicare & relaționare (ascultare, mecanismul comunicării, tranzacții interumane, tipare de personalitate, asertivitate)
 2. Climatul de lucru: feedback,  empatie, racordare emoțională
 3. Cultura organizațională – rolul esențial al angajaților

 III. Teamwork – instrumente de lucru în echipă

 1. Diagnoza echipei: de la grup la echipă
 2. Delegarea din perspectiva angajatului
 3. Navigarea prin schimbare
 4. Gestionarea crizelor
 5. Prioritizarea activității
 6. Planificarea etapelor și a acțiunilor
 7. Organizarea informației
 8. Peer Coaching-ul – instrument esențial în echipă
 9. Abilități de prezentare în public
 10. Creativitate și inovație în business
 11. Critical Thinking

Evaluare finală 360°, sugestii de implementare.

 1.  
Sprijină-ți echipa să dobândească abilitățile necesare atingerii performanțelor!
Solicită o ofertă